Ez egy technika

A Transzcendentális Meditáció elsajátításával egy módszert kap a tanuló arra, hogyan csendesítse le mentális tevékenységét, hogy elméje és teste elérje a kívánt mély pihenés állapotát. Ezt a módszert azért nevezzük "technikának", mert működik. Azaz bárki, aki alkalmazza a módszert, el is éri a kívánt hatást. Egy technika mindig működik, ha a feltételek adottak. Mik is a TM feltételei? Kell hozzá egy ember, akinek vannak gondolatai. Ha gondolatai vannak, akkor elérheti a gondolatok finomodó állapotain keresztül annak a forrását is, és lényegében ez történik a meditáció alatt. Ki képes elsajátítani a TM-et? A fentieken kívül (mármint, hogy legyenek gondolatai) még szükséges, hogy tudjon kommunikálni a tanárral (pl. egy nyelvet beszéljenek), és legyen legalább három éves. A TM helyes elsajátítása nem igényel tehát sem tehetséget, sem meggyőződést, sem hitet. Ez egy technika.

Mi történik?

"A gondolat - írja Maharishi - a legmélyebb tudatban kezdődik, és lassan emelkedik fel az elme mélyéről, míg végül annak felszínén fel nem bukkan, mint tudatos gondolat." Egy hasonlattal élve úgy képzelhetjük ezt el, mint ahogyan egy légbuborék emelkedik fel a tó fenekéről a felszínre. Ha a tó vize zavaros, akkor a buborékot már csak akkor vesszük észre, ha a felszínre kerül és ott szétpukkan. Ha az elménk "zavaros", a gondolatok fejlődését nem láthatjuk. A gondolat születésének ilyen elképzelése persze csak egy könnyebb megértést szolgáló hasonlat, egy szemléletes modell.

A Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt a fenti folyamat fordítva játszódik le. Mivel tudatos elménkben általában nincsen más gondolat, csak a felszíni, tudatos gondolatok, így csak ez lehet a kiindulópont. A gondolat tudatos, konkrét formájától visszafelé haladva lépésről lépésre megtapasztaljuk a gondolat finomodó szintjeit, elérjük a legfinomabb szintet, majd azt is túllépve elérünk a gondolat forrásához. Innen ered a Transzcendentális Meditáció neve. "Transcend" - angolul túllépést jelent, a meditáció pedig valamilyen elmélkedést, tehát gondolatiságot. A kettőt összetéve kiderül, hogy e gyakorlat alatt túllépünk a gondolatokon. Ez tehát már nem is hasonlít azokra az elmélkedésekre vagy meditatív technikákra, melyeket "meditáció" névvel szoktunk illetni. Ez egy olyan technika, mely magán a meditáción is túllép, hiszen elvezet a gondolat forrásához.

Hogyan történik?

A folyamat megértéséhez onnan kell indulnunk, hogy mi az emberi elme alapvető motivációja. Régi nagy gondolkodók az elmét a majomhoz hasonlították, mely folyvást ugrál egyik ágról a másikra - így ugrál elménk is egyik gondolatról a másikra. Mi inkább a méhecske hasonlatát tartjuk találónak, mert a méhecske virágról virágra vándorlásának célja van. Ilyen célja van az elmének is, mikor gondolatról gondolatra vándorol: minden újabb gondolat közelebb visz valamilyen vágy beteljesítéséhez. Ez tehát az elme alapvető motivációja, a több és több irányába való törekvés.

A többre és jobbra való törekvés áthatja egész életünket, ez az emberi élet fő mozgatórugója. Éppen ezért amikor egy újabb gondolat valamiben többen jelent a megelőzőnél, akkor az elme ezt a gondolatot nagyon könnyedén magáévá teszi. Képzeljük csak el, hogy ülünk a könyvtárban egy könyvet olvasva, miközben a rádióban megszólal a kedvenc dallamunk. Milyen könnyedén áttér a figyelmünk a zene élvezetére, mivel ez az adott pillanatban többet nyújt az elménknek! A gondolatokról gondolatokra való vándorlás tehát nagyon könnyű és automatikus, ha a következő gondolat mindig nagyobb beteljesedést ígér.

A Transzcendentális Meditáció az elmének ezt a képességét használja ki, ezért olyan könnyű és erőfeszítés-mentes a gyakorlat. A gondolatok finomabb, a forráshoz közelebbi állapotai ugyanis nagyobb energiával rendelkeznek, ennélfogva vonzóbbak az elme számára. Az elme tehát lépésről lépésre vonzódik a gondolat finomodó állapotain keresztül a gondolat legfinomabb állapotáig, majd bevonzódik a legnagyobb, végtelen energiát jelentő forrásba. Ekkor lép túl az elme a gondolat megnyilvánult állapotán ekkor érkezik el a gyakorló a tiszta, gondolatnélküli tudat állapotába.

A meditáció gyakorlatának kulcskérdése az, hogy az elme felfedezze a gondolatok finomodó állapotait, melyek mindvégig ott vannak, csak a tudatos elme kifelé fordulása miatt nem észrevehetők. A TM technikája egy olyan gondolatot tanít meg, mely finomodó állapotaira nyitott az adott ember elméje. Ez egy hangzás, mely olyan vibrációt kelt az elmében, melynek finomodó - és így egyre energikusabb - állapotait az elme nem tudja nem észrevenni. Ezért az elme megtapasztalja ennek a hangzásnak az egyre finomodó állapotait, míg eléri annak a forrását: a gondolat forrását, hiszen a hangzás sem más, csak egy gondolat.

Ennek a hangzásnak (a szanszkrit nyelvből átvett) elnevezése: mantra. A mantrát a meditációt oktató tanár személyre szabottan választja ki, Maharishi instrukciói alapján, ami biztosítja, hogy mindenki biztosan a neki megfelelő mantrát kapja. A mantrák tudománya egyidős a meditációval, ugyanaz a hagyomány őrizte ezt is, mely fenntartotta a Transzcendentális Meditáció ősi technikáját.

Ennek a honlapnak a keretei szűkösek ahhoz, hogy kimerítően taglaljuk a Transzcendentális Meditáció egyedülálló technikáját, ezért javasoljuk, hogy ha a kedves olvasó mélyebben érdeklődik a technika részletei iránt, hallgasson meg egy ingyenes ismertető előadást, vagy olvasson el egy ilyen témájú könyvet.

Buy Books - Egg Substitute Breakfast Recipes - Suunto Watches - Google Pagerank Linking - Corporate Events