A tudat hatalma

Hogyan serkenti Maharishi TM-Szidhi programja, főleg a jógarepülés, a tudat alapját képező mezőt, hogy rendezettséget hozzon létre környezetében? A Transzcendentális Meditáció alatt a mentális aktivitás egyre kifinomultabbá válik, egészen addig, amíg az egyén meg nem tapasztalja a tiszta transzcendentális tudat mezejét. A TM-Szidhi program sajátos technikákat alkalmaz, amelyek felélénkítik és aktiválják a transzcendentális tudatot, és fejlesztik azt a szokást, hogy a gondolkodást és a cselekvést az emberi tudatosság eme legegyszerűbb állapotából vetítsük ki.

A TM-Szidhi technikák a TM technika erőfeszítés-mentes gyakorlatának természetes kibővítését jelentik: néhány hónapos TM-gyakorlás után meg lehet őket tanulni. Maharishi leírja a TM-Szidhi programot, és azt, hogyan fejlődik az elme-test viszony ezen gyakorlaton keresztül:

"Ebben a programban az emberi tudatosság azonosul a természet működésének rendkívül széles és erőteljes szintjével, és onnan kezd el működni. A TM-Szidhi program célja az, hogy a tevékenységet tudatosan arról a szintről hozzuk létre, ahol a természet működik. Mivel minden izgalmi állapot alapja a legkisebb izgalmi állapot, az elme ebben az állapotban felülkerekedik. Az elme sokkal inkább alapvetővé válik saját izgalmi állapotai számára, az elme-test kapcsolat elérte a tetőpontját. Az elme és a test közötti végső kapcsolat azt jelenti, hogy az elme ura saját kivetüléseinek. A test az elme kivetülése, tehát az elme a test ura lehet."

A szanszkrit szidhi kifejezés "tökéletesség"-et jelent. Minden egyes TM-Szidhi technika egy módszer arra, hogy az optimális működést - tökéletességet - fejlessze az elme sajátos funkcióiban vagy az elme-test összhangjának csatornáiban. Technikákat használunk például arra, hogy erősítsük az érzékeket, elősegítsük a pozitív tulajdonságokat, és kifejlesszünk olyan képességeket, mint a levegőben való mozgás képessége puszta szándék által. (Ezekre a képességekre általában úgy utalnak, mint szidhik.)

Maharishi TM-Szidhi programja a védikus hagyomány egyik nagy tanítója, Patandzsali jóga szutráiból származik. Jóga szutra azt jelenti: "az egység fonala". A TM-Szidhi program célja az, hogy felélénkítse az elme-test koordináció sajátos aspektusait vagy "fonalait", és hogy így, Maharishi szavaival, "megszője az egységtudat holisztikus szövetét." A jóga szutrákban Patandzsali úgy adja meg a technikát, hogy létrehozza a sanyam szidhi jelenséget. A sanyam három különféle tudatmód egyidejű alkalmazása: dharam, az elme stabilitása, dhyan, a transzcendálás, és samadhi, a tiszta tudat állapota.

Maharishi TM-Szidhi programja egy sorozat sajátos mentális formulából áll, amelyek, ha megfelelően használják őket a sanyam technikán keresztül, előre megjósolt eredményeket hoznak létre, és segítik a magasabb tudatállapotok kialakulását az egyénben, és segítik egy holisztikus evolúciós hatás kialakulását a környezetben. Maharishi hangsúlyozza, hogy a TM-Szidhi program sikeres végrehajtása a sanyam folyamatán keresztül csakis az aktív elme és a csendes tiszta tudat találkozási pontjánál sikerülhet. Elmagyarázza, hogy annál a pontnál, ahol a tudatosság olyan finommá vált, hogy beleolvad a tiszta tudat határtalanságába, a "gondolkodási folyamat" kifejezés teljesen új formát ölt - eggyé válik a tiszta tudat mezejének önmagára visszaható mozgató erőivel:

"Az egyén saját transzcendentális tudata önmagán belül működve a TM-Szidhi program alatt - az egyesített mező önmagán belül működve. A TM-Szidhi programban az önviszonyuló, önmagára visszaható tevékenységet gyakoroljuk". Itt az elme azon a szinten tartózkodik, ahonnan a sanyam végrehajtása előhívja az egyesített mező teljes szervező erejét, hogy elősegítse a kívánt hatást.

A TM-Szidhi technikák sikere attól függ, hogy az elme milyen mértékben alapozódott meg a tiszta tudat mezején. A védikus bölcsek tehát a szidhiket, főleg a jógarepülést, nemcsak a magasabb tudatállapot kifejlesztése eszközének tekintették, hanem az egyén tudatszintje fokmérőjének is. Ez a fokmérő sokkal informatívabb, mint bármilyen más bizonyítási mód, ami ma létezik. Az EEG-koherencia bármennyire kifinomult is, a magasabb tudatállapotban lévő agy idegélettani tevékenységéről csak megközelítést tud adni, nem beszélve az egyén azon képességének a méréséről, hogy közvetlenül megtapasztalja a természet intelligenciájának egyesített mezejét. Korábban láttuk, hogy a jógarepülésnek három szakasza van (ugrálás, lebegés, kitartó repülés), amelyek a tudat és a fiziológia közötti egyre nagyobb integrációt képviselik. A Maharishi TM-Szidhit gyakorlók eddig csak az első fázist élvezték, ez részben azért van, mondja Maharishi, mert a világtudat még mindig tele van stresszekkel, ezért nem elég koherens ahhoz, hogy elősegítse a jógarepülés teljes kibontakozását.

Az idegélettan szemszögéből nézve a szidhiket tekinthetjük úgy, hogy bele vannak kódolva az emberi idegrendszer genetikai potenciáljába. Ezek azonban megkívánnak egy bizonyos koherenciaszintet az idegrendszerben, amit idegélettani finomítás során érünk el, mielőtt ezt a potenciált aktiváljuk. A kutatás magas EEG-koherenciát talált a TM-Szidhi program, főleg a jógarepülés alatt.

Dr. Orme-Johnson elmagyarázza, hogy amikor az ember egy nem-meditáló EEG-jét vizsgálja, egyszerű, egyidejű tevékenységet lát az agy egyes részein és összetettebb, időben nem egybeeső tevékenységet máshol. TM meditálóknál magas fokú egyidejűséget lehet látni az egész agyban.

"A régóta meditálók nagyon magas EEG-koherenciát mutatnak. A jógarepülés alatt maximális koherenciát lehet látni. Az agyhullám-koherencia hosszirányban is növekszik. Mérd meg egy meditáló EEG-jét ma, három hónap múlva és egy év múlva megint, és növekvő koherenciát fogsz látni a különböző agyterületeken, összehasonlítva a kontrollcsoportokkal. Az agyhullám-koherencia magasabb szintjével rendelkező egyének kreatívabbak, magasabb szintű az erkölcsi ítélőképességük, intelligensebbek, és hatékonyabban dolgozzák fel az információt a környezetből."

Talán az a legérdekesebb, hogy a jógarepülés közben az összes agyhullám frekvenciára kiterjedő, magas EEG-koherenciát dinamikus tevékenység közepette látjuk - éppen az ugrálás jelenség kezdete előtt, amely a technika első fázisára jellemző. Ha megvizsgáljuk ugyanezen személyek EEG-jét, miközben akarattal ugrálnak, nem látjuk ugyanazt az eredményt. Csak a jógarepülés hozza létre ezt az erős agyhullám-koherenciát. A jógarepülő versenyen érmet kaptak azok, akik a leggyorsabban, legmagasabbra és legmesszebbre mentek a különféle versenyszámokban. De Dr. Bevan Morris első helyen emelt ki egy dolgot, amit ezeknek a versenyeknek a résztvevői jól tudnak: azt, hogy az igazi verseny nem bizonyos különleges képességek bemutatásában van. Hanem inkább abban, hogy "létrehozzák a legfinomabb impulzust az egyesített mezőben, hogy megvalósítsák a jógarepülést az önvaló, a tiszta csend alapján, ami a természeti törvény egyesített mezeje. Azok az igazi bajnokok, akik legmélyebbre mennek az önvalóban, és leghatásosabban hozzák létre azt a gyönyörű, koherens hatást az egyesített mező szintjén, ami a koherencia és a világbéke megteremtésének alapja a világtudatban. Az egyesített mező eme hatásos megelevenítése nemcsak erős agyhullám-koherenciát hoz létre.

A szubjektív tapasztalat nem kimerítő erőkifejtés, hanem óriási energia és tiszta boldogság feltörése. Az első jógarepülés bemutatókon több versenyzőt megkérdezett a sajtó, és az ő nyilatkozataik ezt támasztották alá. Egyikük úgy jellemezte a tapasztalatait, hogy "boldogsággal teli és szívderítő - az ember egyre csak tovább akarja csinálni". Egy másik azt mondta:
"A döntőben egyre nagyobb örömet éreztem belül. Minél tovább tartott a verseny, annál mélyebben éreztem."

Ezek általános tapasztalatok azok között, akik gyakorolják a jógarepülést. Maharishi elmagyarázta, hogy a tiszta "gondolkodási folyamat boldogság buborékok", amelyek a jógarepülők ezreiben keletkeznek világszerte, táplálják a világot a természet intelligenciájának egyesített mezejéről, és tisztítják az egész világ tudatát.

Sok kultúra hagyománya tartalmaz beszámolókat olyan emberekről, akik úgy tűnik, szidhikről tettek bizonyságot - még a felemelkedésről vagy a lebegésről is. Az ő tapasztalataiknak történelmi leírásai kiemelik a tiszta boldogság vagy "elragadtatás" értékét.

Amikor az ember meditációban ül, a hús-vér test olyan fényessé válik, mint a selyem vagy a jádekő. Nehéznek tűnik ülve maradni, az ember úgy érzi, mintha felfelé húznák. Idővel ezt az ember úgy tapasztalja, hogy valóban felfelé lebeg. (Az arany virág titka, kínai életkönyv)

Az elragadtatás lényegében ellenállhatatlan... Olyan gyorsan és erősen söpör rajtad át, hogy úgy érzed, valami felkapott ebbe a felhőbe, és visz a levegőben, mint egy hatalmas angyal a szárnyain... Időnként az egész testem felemelkedik a földről. (Avilai Szent Teréz)

Szent Richard, Szent Edmund, Canterbury érsekének kancellárja egy nap óvatosan kinyitva a kápolna ajtaját, hogy lássa, miért nem jött az érsek vacsorázni, a levegőbe emelkedni látta őt, behajlított térdekkel és kitárt karokkal. (A kultúra eredete - Cupertinói Szent József)

Az alatt a tizenhét év alatt, amíg Grotellában tartózkodott, több mint hetven alkalommal jegyezték fel, hogy felemelkedett. (Butler: Szentek élete)

Bármennyire inspirálóak is ezek a leírások, a modern korban az emberek gyakran elutasították őket, mint túlzásokat. Ezt a fajta tapasztalatot évszázadokon keresztül úgy tekintették, mint ami csak néhány különleges egyén számára nyílt meg. Maharishi elmagyarázza, hogy a tudományos kor eljövetele tette lehetővé az emberek számára, hogy megint értékeljék a védikus tudás gyakorlati jelentőségét az egészség és a világbéke megteremtésében és a jóga vagy az egység megtapasztalásának tudományosan bizonyított jótéteményeit a jógarepülés gyakorlásán keresztül. A világnak egy tudományos korra volt szüksége, hogy értékelje a jóga filozófiájának jelentőségét az integrált egyének, nemzetek és világcsalád létrehozásában.

A jóga egységet jelent, az egyéni tudatosság egységét a természet összes törvényének egyesített mezejével a transzcendentális tudat állapotában. A jógarepülés az egyénnek azt a képességét demonstrálja, hogy képes az egyesített mezőről cselekedni, és megeleveníteni a természeti törvény teljes potenciálját minden megnyilvánulásában - elme, test, viselkedés és környezet. A jógarepülés kicsiben bemutatja a galaxisok repülését az űrben, amelyeket a természeti törvény egyesít tökéletes rendben.

A jógarepüléssel igazolt elme-test koordináció mutatja, hogy a tudat és annak kifejeződése - a test - tökéletes egyensúlyban vannak. A tudományos kutatások maximális koherenciát találtak az emberi agyban a jógarepülés alatt. Mivel a koherensen működő emberi agy a világbéke alapegysége, a jógarepülés az a mechanizmus, ami a világbékét valósággá változtatja, és ezáltal elhozza a világegységet, világ-boldogságot, világ-jólétet, egy szenvedésmentes világot - a mennyországot a Földön, ezen a nemzedéken belül.

A TM-Szidhi program, főleg a jógarepülés rendszeres gyakorlása - mutat rá Maharishi - önmagában a leggyorsabb és legfejlettebb eszköz arra, hogy eltávolítsuk a világ kollektív stresszét. Amint az egyének gyakorolják Maharishi TM-Szidhi programját, egyidejűleg előmozdítják a saját evolúciójukat, miközben segítenek létrehozni a békét a világon. ők a természeti törvény mestereivé válnak, tökéletes összhangban a természeti törvény egyesített mezejével. Folyamatos gyakorlással spontán módon nagyobb koherenciát és több pozitív hatást sugároznak a környezeten belül.

Amint ezt Maharishi elmagyarázta az első 1986-os jógarepülő-verseny nyitóbeszédében, Washington D.C.-ben: "Hangsúlyozni akarom, hogy az egyesített mező csakis evolúciós természetű. Az egyesített mező ereje csakis éltető. A rombolás nem létezik az egyesített mezőben. Ez nagyon fontos pont. Az egyesített mezőben nincs meg a pusztítás lehetősége. Teljesen biztonságos azok kezében, akik tudják, hogyan kell használni. Azoknak, akik ismerik az egyesített mezőt, akik gyakorolják a TM-Szidhi programot, megvan a jártasságuk, hogy használják a tudat önmagára visszaható mozgató erőit. Az egyesített mező élénkségét segítik elő a saját tudatukban, és csoportokban felelevenítik az egyesített mező szunnyadó, önmagára visszaható mozgató erőit, hogy harmóniát és evolúciós hatást teremtsenek a világtudatban. Elősegítik a világtudat koherenciáját, és ez spontán módon eltávolítja a romboló áramlatokat és tendenciákat az életből. A mi eszközeink a világbéke megalapozásában abszolút evolúciósak, és ezért abszolút biztonságosnak érezzük egy program elindítását a világbéke megteremtésére a mi szeretett világ-családunkban.

A kulcs alapelv, amely a TM-Szidhi program és főleg a jógarepülés erejét megalapozza, hogy a koherens agyműködés fejlesztésén keresztül minden egyén képes közvetlenül megtapasztalni és serkenteni a természeti törvény egyesített mezejét. Ez a hatás sokszorosra növekszik, amikor a megfelelő méretű csoport gyakorolja együtt a technikát. Maharishi elmagyarázza, hogy csak a természeti törvény teljes potenciáljának szintjéről, az egyesített mező szintjéről lehet teljesen harmonikus és holisztikus hatást létrehozni. Azt mondja:

"A természeti törvény különböző szintjei mind a két értékkel rendelkeznek, az alkotóval és a pusztítóval is. Hogy ezeket hogyan használjuk, a használó tudatállapotától függ. Mi létre akarjuk hozni a világtudatnak azt a minőségét, ahol a pusztító tendenciák egyszerűen fel sem merülnek, és bármilyen létező negatív tendencia kioltódik." Maharishi világbéke megteremtése programjának legfontosabb része a folyamatosan működő 7000-es jógarepülő csoportok megszervezése, hogy koherenciát hozzanak létre az egész világtudat számára.

"Én azt látom - mondja Maharishi -, hogy a világbéke ma minden jelentős ember személyes és azonnali kívánsága, és ezalatt értek bárkit, aki szereti az életét és embertársa életét. Felszólítok minden jelentős embert a földön, hogy emelkedjen felelősségtudata magaslatára, és ne halogassa a 7000-es csoportok létrehozását a földön a holnap számára. Minden ma fontos, és minden holnap fontos lesz. Nekünk megvan a tudásunk, és képesek kell hogy legyünk átadni ennek a tudásnak az adományát az egész emberiségnek."