TITOKZATOS VILÁG

Szeptembertől negyvenezer, meditáló pandit költözik az India szívében felépült épületekbe. Céljuk, hogy a nap huszonnégy órájában, a világegyetem alaprezgéseivel harmonizáló, védikus hangokat recitáljanak, s így megteremtsék a világbékét. Méghozzá azáltal, hogy a kollektív tudatban rendezettséget hoznak létre.

Utópiának tűnhet, hogy negyvenezer "haladó" meditáló képes hatmilliárd ember tudatát megtisztítani a stressztől, ami a kollektív tudatban évezredek alatt felhalmozódott, és erőszakhoz, bűncselekményekhez, illetve háborúkhoz vezet. Ám a nagy tömegben Transzcendentális Meditációt (TM-et) gyakorlók eddig negyvenkét helyszínen bizonyították, hogy tudatuk rendezettséget sugároz és teremt az egyéni tudatok által létrehozott kollektív tudatban. Washingtonban 1993 nyarán négyezer TM-Szidhi gyakorló nyolc hétig meditált. Az FBI statisztikai adatai szerint a bolti lopásoktól a gyilkosságokig, az erőszakos cselekmények száma két hét elteltével huszonöt százalékkal csökkent.

- Mivel Maharishi Mahesh Yogi professzor a védák tanítása alapján több évtizede felismerte, hogy minden a tiszta tudatban szerveződik, sokan holmi misztikus, ezoterikus, nehezen tetten érhető dolognak gondolják ezt az egészet.

- Szó sincs ezotériáról, misztikáról - mondja szakértőnk, Dienes István mérnök-kutató, TM-oktató. -Annyi történt, hogy a tudomány mélyebb ismereteket szerzett a tudatról. Ma már a tudat tudományáról beszélhetünk. Több mint hatszáz kutatási eredmény támasztja alá a tényt: minden, beleértve az emberi természetet is, a tudat kivetülése. Ezt ma már az elméleti fizika is kezdi megérteni. A tudat legmélyebb szintje a tiszta tudat, a fizika nyelvén az egyesített mező, amely mindent kitölt és áthat, habár nem látjuk. Olyan, mint a fában a nedv, gyökeret, ágat, levelet egyformán táplál. A világegyetem mint egy táguló buborék, e tudatmezőben úszik. Minden, ami van - tenger, virág és ember - az egyesített mező rezgése. Alapállapotában ez a béke mezeje, hullámzik, mégis a csend, a harmónia, a kreativitás, a rendezettség, a szeretet és minden információ hordozója. Azért tudunk békét teremteni, mert a "béke mezejét" gerjesztjük, és ezáltal a környezetben, az emberek tudatában is a csend, a rendezettség és a harmónia kezd növekedni.

- Tudjuk hogy a természeti törvények egyetemesek, az emberre, a bolygókra és az anyagi világ jelenségeire egyformán, erőfeszítés nélkül hatnak.

- A fizikában azt is megértettük, hogy az összetett rendszerek - az egyetemes természeti törvények alapján - valójában sokkal egyszerűbben működnek, mint gondoltuk. Ha azt akarjuk például, hogy a lágyvas mágneses legyen, nem kell minden egyes atomot beállítani ugyanabba az irányba, elég a vas kis részét, körülbelül egy százalékát mágnesezni, és a benne szabadon áramló elektronok átviszik a hatást az egész vasra. A panditok a meditálással ugyanígy "beállnak" egy irányba, a "csend mezején" létrehozzák azt a békés rezgést, amely aztán a tudatmezőn keresztül a földkerekség minden emberére kiterjed. Ezt a tudományban ma úgynevezett Maharishi-hatásként ismerjük. Maharishi a tudat tudományát, a védikus tudást elevenítette fel. Ennek segítségével kiderült, hogy az ősi tudás meglepő mértékben egyezik a modern fizika legújabb eredményeivel és elméleteivel. Jelenleg néhány ezer pandit már meditál Indiában. ők indítják el a Földet az átalakulás irányába. Maharishi azért akar mielőbb India szívébe költöztetni tíz-, majd negyvenezer panditot, mert ők már tartósan fenn tudják tartani ezt az állapotot. Olyan ez, mintha - a kollektív tudatot egyfajta rádiósávnak tekintve áthangolnánk egy másik, harmonikusabb, rendezettebb rádiósávra, amivel együtt a konfliktusok "maguktól" megoldódnak. E "csendes mező" ugyanis képes feloldani az emberekben és a kollektív tudatban felgyülemlett olyan akut feszültséggócokat is, mint amilyen nemrégiben az indiai-pakisztáni volt.

- Most a közel-keleti konfliktus kelt szorongást, hiszen a kimenetele megjósolhatatlan.

- Ezért szeretné Maharishi azt, hogy a közeli hónapokban együtt legyenek tízezren, hogy a kollektív tudatot erősebb hatás érje. ő a megelőzés híve. Úgy tartja, okosabb elkerülni a veszélyt, főleg, ha már van egy tudományos tudattechnikánk, amelyet több mint negyven független kísérlet igazolt, s az eredményeket tekintélyes tudományos folyóiratokban publikálták.

- Mennyivel tudnak többet a panditok, mint a meditálók?

- Védikus hangokat vibrálnak, recitálnak, s olyan impulzusokat idéznek elő, például a Jadzsur-véda hangjaiból, amelyek gyorsítják a tudat átalakulását. A teremtésnek az egyesített mező vagy a tiszta tudat szintjén megvannak a saját rezgései, és ők e rezgésekkel tudatosan rezonálva, felerősíthetik azokat. Ehhez védikus oktatást kaptak, Maharishi útmutatásai szerint.

- Miért India szívéhen, Brahmasztánjában épül fel az égbe nyúló torony?

- A megfelelően tájolt; ideális helyen álló épület erősítheti a benne élők tudatminőségét, és összhangot teremt a környezettel. Azért van az ország szívében, mert ahogyan a világegyetemnek vagy a galaxisunknak is van középpontja, ahonnan a teremtő intelligencia szétsugárzik, ugyanígy a kontinenseknek meg országoknak is. Tehát, ha a középpontba helyezzük a csoportot, akkor a hatás gyorsabban és intenzívebben hatja át a kollektív tudatot.

- Az egész napos meditálás és védikus recitáció fegyelmezett életet követel. Miből élnek így meg?

- Maharishi, tekintélye latba vetésével a világbéke alapítvány számlájára eddig is több százmillió dollárt szerzett építkezésre, tanításra és a csoport fenntartására. A panditok egyébként húsz-huszonöt éves korukig tanulnak, csak eddig kell szerzetesi életet élniük, utána, ha tetszik, megházasodhatnak, és felváltják őket az újabb, fiatal panditok. Ennek köszönhetően minden generációban tovább élhet a tudás, és fenntarthatjuk a csoport teremtette hatást. Ami a pénzt illeti, egyetlen amerikai B-52-es bombázó ára másfélmilliárd dollár. A töredékéből megteremthető a béke.

- Mit tudnának elérni Magyarországon?

- Meg kell mutatnunk a politikusoknak, hogy ez a lehetőség az országok szintjén is működik. Ha nálunk, legalább Budapesten felépül majd a Béke-palota, ahol folyamatosan ötszáz-ezer szidha meditál, akkor heteken belül jelentősen nő a kollektív tudat rendezettsége, azaz harminc-negyven százalékkal csökken a bűnözés. A csoport fenntartása segítené a mindenkori kormányt abban, hogy a természet törvényeivel és a nemzet érdekeivel összhangban dönthessen. Intelligens szponzorokat keresünk, akik belátják, hogy a rendezett kollektív tudat első számú nemzeti érdek. A beruházás idővel megtérülne, hiszen a Béke-palota körüli földeken termesztett védikus, organikus vagy biozöldségek és gyümölcsök révén a közösség önfenntartó lesz, a fölösleget pedig eladhatja. A fejlődés azt kívánja, hogy a tudatszintet emeljük, a módszert építsük be az oktatásba, emellett pedig állandósítsuk azt az állapotot, amely a teremtés végtelen rendjét, kreativitását, békéjét és intelligenciáját hordozza. Így lehetünk versenyképesek, sőt, ha felismerjük, milyen kivételes lehetőség ez, még lépéselőnyre is szert tehetünk.

 

NAGY EMŐKE, Nők Lapja

Calorad 2000 - Isagenix - Donate Car New Hampshire - Christian Prayer Requests - Charity Boat Donation Sponsors