A TM eredete

A Transzcendentális Meditáció nem új technika. Hosszú és figyelemre méltó története van, ami több évezredre nyúlik vissza. E tudás folytonossága az idők folyamán rövid időkre megszakadt, gyakran - legalábbis a mindennapi ember számára - elveszett, majd később, esetleg új néven, ismét felbukkant. Időről időre nagy tanítók jelentek meg, akik felélesztették az eredeti tudást. Ma egy ilyen ősi technika feléledésének lehetünk tanúi. Ezt a technikát Maharishi Mahesh Yogi - akit egyszerűen csak Maharishinek neveznek - hozta el a világnak.

Mielőtt 1955-ben Maharishi elhagyta volna a Himaláját, odaadó tanítványa volt a híres indiai bölcsnek, Brahmánanda Szaraszvatínak. Maharishi, ha róla beszél, egyszerűen csak "Guru Dév"-nek hívja. Indiában ezzel a névvel szokták illetni azokat a nagy mestereket, akik egy hagyomány élén állnak. Szó szerinti fordításban "isteni tanítót" jelent.

Maharishi az idők folyamán Guru Dév legkedvesebb tanítványává vált, és a tradíció szerint az ő kötelessége lett, hogy folytassa Guru Dév munkáját. Amikor Guru Dév eltávozott, Maharishi egy távoli barlang magányába vonult a Himalájába. Ekkor még nem voltak tervei. Egyszerűen csak egyedül akart lenni a csendben.

A két év csendjét lassan ötven év intenzív munkája követte. Nap mint nap Maharishi megállás nélkül dolgozik. Minden percét a Transzcendentális Meditáció és az ősi védikus tudományok hatékony terjesztésének szenteli.

Underwater Cameras - Article Marketing PDF - Link Building Consultant - London Recruitment - Reliable Web Hosting