Kutatások

Több száz kutatás

A Transzcendentális Meditációt a tudományos világban az tette egyedülállóvá, hogy eddig több mint 600 tudományos kutatás támasztja alá eredményeit. Ezeket a kutatásokat több mint 200 független intézetben vagy kutatóegyetemen végezték, 33 országban, és mindegyikük megjelent a vonatkozó szaklapok egyikében. A hivatkozások megkönnyítése érdekében nemzetközi szervezetünk összegyűjtötte a megjelent kutatások eredeti szövegét, és azokat a fent látható formában, hat vaskos kötetben kiadta. Így a teljes, eredeti publikációk hozzáférhetők bármely TM központban, az adott téma iránt érdeklődők számára.

A Transzcendentális Meditációról végzett kutatásokat négy fő csoportba lehet sorolni. Ezek: a mentális, vagy más néven szellemi képességek; a testi reakciók és az egészség; az emberi kapcsolatok; a társadalmi hatások. A következőkben röviden bemutatunk néhány jellemző eredményt. A kibontás gombra (>>) kattintva az adott kutatás részletei is elolvashatók, illetve a részletes kutatások közé jutva ott tovább böngészhet a témához kapcsolódó kutatások között a << >> nyilak segítségével.

Mentális képességek

Az ember szellemi képességeinek változása abból ered, hogy a meditáció során rendkívül mély pihenéshez jut a szervezet, ami eredményeképpen részben újjászerveződnek az agyi kapcsolatok, lehetőséget teremtve az agy hatékonyabb működésére. Más megközelítésből ezt úgy mondhatjuk, hogy az emberi tudatosság kapcsolatba kerül a gondolat forrásával, mely minden kreativitás és intelligencia bölcsője. Ezt a kapcsolatot nap mint nap megerősítve az agy szerkezete úgy fejlődik tovább, hogy egyre jobban tükrözi a kozmikus létezés alapvető minőségeit, melyeket hétköznapi értelemben szellemi képességeknek nevezünk.

Az intelligenciáról közismert, hogy általában 20 éves korig növekszik, azután stagnál, majd lassú csökkenést mutat. Ez annyira igaz, hogy a komoly IQ tesztek figyelembe veszik az életkort is, ezáltal az értékelésnél ugyanolyan pontszámot kaphat egy idősebb ember valamivel kisebb eredményesség mellett is, mint a fiatalabb tesztíró. Az általunk ismert egyetlen technika, mely bizonyítottan növeli az intelligenciát még felnőtt korban is, a Transzcendentális Meditáció. >>

A kreativitás is növekszik, a képi és a verbális kreativitás is. A kreativitás növekedését felmérő kísérlet érdekessége az volt, hogy itt a mindig szükségszerű kontrollcsoport nem a "semmit nem tevők" közül került ki, hanem olyanok fejlődésével hasonlították össze a TM nyújtotta eredményeket, akik valamilyen célirányos kreativitás-fejlesztő tréningen vettek részt. Mégis azt találták, hogy a TM általi spontán kreativitás-növekedés erőteljesebb volt, mint az, ami bármelyik kontrollcsoportnál fellépett. >>

A tanulmányi átlageredmény külföldi felmérések szerint akár egy egész osztályzatot javulhat a közép- és felsőoktatásban. Hazai eredményünk is van e tekintetben: A szegedi Tömörkény István Gimnázium egyik osztálya, melyben a többség megtanulta a TM-et, a majdnem utolsó besorolásból két év alatt évfolyamelső lett az érettségire, és ezt igazolta az osztály legmagasabb továbbtanulási indexe is. >>

A meditációt rendszeresen gyakorlók memóriája felülmúlja az átlagember memóriáját. A hivatkozott kísérletben az alanyok rövid- és középtávú memóriáját vizsgálták. >>

A szellemi képességek fejlődésének alapját az agy megváltozott, rendezett irányba eltolódott tevékenysége képezi. A TM gyakorlása alatt olyan rendezettséget találtak a kutatók az alfa, théta és delta hullámok tartományában, amilyet semmilyen más meditáció vagy mentális technika esetén nem lehet felfedezni. >>

Egészség

Az egészség területét a legjelentősebb fiziológiai kutatással érdemes kezdeni. A Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt az oxigénfogyasztás 16 %-kal csökken. Az ábrán átható, hogy az alvás a legmélyebb fázisát 5-6 óra elteltével éri el, ekkor a szükséges oxigén a normális napi felvételhez képest 8 %-kal kisebb. A meditáció gyakorlása közben a csökkenés 16 %-os, tehát az itt tapasztalt pihenés a legmélyebb alvásnál is legalább kétszer olyan mély. Ez az a mély pihenés, ami elindítja a testben a jelentős regeneráló folyamatokat, ami következményeképpen a gyakorló egészsége megerősödik. >>

A munkahelyi stressz című fejezetben bemutattuk, hogy a magas vérnyomás a világ jelenlegi leggyakoribb betegsége, körülbelül 500 millió ember érintett benne. Kialakulása egyértelműen a stresszre vezethető vissza. A Transzcendentális Meditáció, mint a leghatékonyabb ismert stresszmenedzsment technika, jelentős javulást hozhat a már kialakult magas vérnyomás esetén is. Megelőzésként alkalmazva pedig még sokkal jobb eredményeket várhatunk. A mellékelt kutatás azt igazolja, hogy míg a lakosság átlagos vérnyomása az életkor előrehaladtával jelentősen emelkedik, addig a TM-et gyakorlók átlagos vérnyomása úgy fiatal, mint idős korban a normális szinten marad. Annak, aki ilyen problémával küzd, megbízható segítséget nyújt a Transzcendentális Meditáció technika. >>

Egy másik tipikus stresszbetegség az álmatlanság. Ennek két jellemzőbb formája az, amikor valaki nehezen alszik el, és amikor valaki nemigen alussza végig az éjszakát. A mellékelt kutatásnál azokat vizsgálták, akik az első csoportba tartoznak, náluk az átlagos 76 perces elalvási idő csupán 30 nap alatt 16 percre csökkent, tehát az álmatlanságuk megszűnt. Hasonlóan jó eredményt tapasztaltak a másik fajta álmatlanság esetén is; az átaludt éjszaka után mindenki sokkal frissebben ébred fel. >>

Korunk egyik népbetegsége az allergia. A csatolt kutatás az asztma lényeges javulásáról számol be, de hasonlóan jó eredmények várhatók mindenféle más allergia, érzékenység esetén is. >>

A káros szenvedélyek ilyen fokú elterjedésének okát is a stresszel terhes életben kell keresni. A kávé-, az alkohol-, a cigaretta- vagy a kábítószer-fogyasztás egyfajta kényszeres cselekvések, melyek a kiváltó ok - a stressz - érezhető csökkenésével maguktól, különösebb figyelem vagy erőfeszítés nélkül csökkenni kezdenek. >>

Összességében véve a TM-et gyakorlók fele olyan gyakran keresik fel a háziorvosukat, mint az átlagos lakosság, és szintén fele olyan gyakran kell őket beutalni valamilyen kórházi kezelésre. Ezen a honlapon egy teljes fejezetet szentelünk az egészség kérdésének. Ha részletesebben szeretné megismerni ezeket az eredményeket, folytassa itt az olvasást.

Társas kapcsolatok

A társas kapcsolatok minősége az emberi értékeken múlik, olyan módon fog viszonyulni a környezetünk hozzánk, ahogyan mi viszonyulunk a környezetünkhöz. Az ideális kapcsolatok alapja a méltányoló képesség: ha értékeljük a jót a többiekben, és elfogadjuk a nekünk nem tetszőt is jó szívvel, jó kapcsolatot fogunk ápolni mindenkivel. Alapvetően tehát a társas kapcsolataink a bensőnkből indulnak ki. Ezért lehetséges, hogy a belső értékek kimunkálásával a Transzcendentális Meditáció jótékony hatást fejt ki személyes kapcsolatainkra. Olyan alapvető képességek javulását lehet észlelni, mint az empátia, intuíció, saját magunk és a másik elfogadása, türelem.

A hivatkozott kutatást egy olyan munkahelyi környezetben végezték, ahol voltak meditálók és nem meditálók is, és mindenkinek egy szubjektív skálán kellett értékelni kapcsolatát a többiekkel. A TM-et gyakorlók a kontrollcsoporthoz képest átlagosan kétszer jobbnak ítélték a feletteseikhez fűződő viszonyukat, és háromszor jobbnak a munkatársaikkal fennálló kapcsolatot. Érdemes rávilágítani, hogy a munkatársak egymás közötti kapcsolata miért mutatott lényegesen magasabb (háromszoros) különbséget, mint a vezetőkkel fenntartott viszony (ami csak kétszer jobb volt a meditálóknál). A kutatást végzők abban találták meg a magyarázatot, hogy a munkatársak egymáshoz fűződő viszonya gyakran rossz, amit az eléggé általános törtetés okoz. Ez azt jelenti, hogy a dolgozók gyakran mások kárára próbálnak magasabb juttatásokhoz jutni vagy előrelépni, ami megrontja az egymással fenntartott kapcsolatot. Ezt a jelenséget azonban egyáltalán nem tapasztalták a meditálók körében; ez lehetett tehát az oka a lényeges különbségnek. >>

Ha viszont azt vizsgálták meg, hogy kiket neveztek ki ennél a cégnél vezető beosztásba, akkor azt találták, hogy a meditálók esélye egy vezető pozícióhoz lényegesen nagyobb volt. Mi kell ugyanis ahhoz, hogy valakit alkalmasnak találjanak egy nagyobb felelőséggel járó beosztásra? Az illető rendelkezzen szellemi képességeinek maximumával: Láttuk, hogy a TM gyakorlása növeli az intelligenciát, kreativitást, koncentrációs képességet, döntéshozó képességet. Az illető ápoljon jó kapcsolatokat a munkatársaival és a feletteseivel is: ezt éppen most tárgyaltuk. Végül, a jelölt lehetőleg ne hiányozzon sokat betegség gyanánt: Tudjuk, hogy a Transzcendentális Meditációt végzők fele olyan betegednek meg, és akkor is hamarabb kilábalnak, mert a napi rendszeres meditáció hozzásegíti őket a gyorsabb gyógyuláshoz. A felsoroltak által tehát a meditációt gyakorlók alkalmasabbakká váltak a vezető pozíciók betöltésére, és egy jól működő menedzsment általában a képességek alapján dönt, ezért találtak a vezetők között nagyobb arányban meditálókat, mint nem meditálókat.

Társadalmi hatások

A Transzcendentális Meditáció társadalmi hatásainak megértéhez be kell vezetnünk a kollektív tudat fogalmát. Minden közösséget emberek alkotnak, akiknek tudata együttesen egy magasabb rendű szerveződést, kollektív tudatot alkot. A kollektív tudat értelmezhető kisebb közösségekre, városokra, országokra és az egész világra is. Amennyiben a közösséget alkotó emberek tudata feszült, úgy ez a feszültség megnyilvánul a kollektív szinten is. Ha tehát egy adott országban a megbízott vezetők rossz döntéseket hoznak, akkor azok alapvető oka nem a kormányban vagy a pártokban keresendő, hanem az emberekben, akik a bennük felgyülemlett feszültséget folyamatosan kisugározzák a környezetükbe, és ez a feszült kollektív tudat ellehetetleníti az ország vezetését. Éppen ezért Maharishi világbéke-programja a kollektív tudat megemelésére koncentrál.

A legelső ilyen eredményeket a hetvenes években dokumentálták. Azokban a városokban, ahol a lakosság egy százaléka elkezdte gyakorolni a Transzcendentális Meditációt, ugrásszerűen megnőttek a pozitív tendenciák: csökkent a bűnözés, csökkent a közúti balesetek száma, csökkent a kórházi beutalások száma, csökkent a víz- és légszennyezés, a káros szenvedélyeket szolgáló szerek fogyasztása, és javult a tőzsdei index. Eddig már száznál is több alkalommal dokumentálták a fenti jelenséget, amit Maharishi-hatásnak neveztek el. >>

A Maharishi-hatás azon ismert fizikai jelenség folytán működik, hogy az egy százaléknyi meditáló által keltett pozitív kisugárzás erősebb, mint a kilencvenkilenc százalék által kifejtett negatív hatás. A vasmag teljes mágnesezéséhez elegendő például az anyag egy százalékát irányba állítani, és az be fogja húzni a többit is, és létrejön a teljes mágnesezettség.

Maharishi haladó technikáin keresztül a világnak lehetősége van arra is, hogy közvetlenül beavatkozzon a kollektív tudatba, és mintegy "kisüsse" az ott felgyülemlett kollektív stresszt, ami, tudjuk, más esetben súlyos háborúkon keresztül szokott feloldódni. Ezen haladó technikák egyik legfontosabb része a jógarepülés. A kutatások szerint elegendő, ha egy terület lakossága egy százalékának csupán négyzetgyöke számú szakértő együtt, egy helyen gyakorolja a jógarepülést nap mint nap, az ugyanolyan pozitív tendenciákat indít el, mint a Maharishi-hatás. Ez Magyarországra vetítve például 330 ember kiképzését és ellátását jelentené, az egész világra pedig 8000 emberét. Maharishi jelenlegi tevékenységének fő fókuszában ez áll most: biztosítani kell 8-10000 ember képzésének, lakhatásának és megélhetésének költségeit, hogy a világbéke, és ezen keresztül a földi mennyország beköszöntsön.

A TM-et kutató egyetemek és kutatóintézetek:

Boston University
Cornell University
George Washington University
Harvard Medical School
Harvard University
Indiana University
Lawrence Livermore National University
Massachusetts Institute of Technology
Maharishi University of Management
Ohio State University
Pennsylvania State University
Princeton University
Perdue University
Stanford University
State University College of New York (at Brockport, Buffalo and New Paltz)
University of Arkansas
University of California (at Berkeley, Irvine,
Los Angeles, San Diego and Santa Cruz)
University of Chicago
University of Colorado Medical Center
University of Florida
University of Georgia
University of Kansas
University of Maryland
University of Massachusetts
University of Michigan Medical School
University of Michigan
University of Minnesota
University of Oklahoma
University of Pittsburg
University of Southern California
University of Tennessee
University of Texas (at Austin and El Paso)
University of Virginia Medical Center
University of Washington
West Virginia University
Western Kentucky University
Western Washington State College
Xavier University
Yale Medical School

A TM-ről szóló kutatások eredményeit publikáló szaklapok:

Academy of Management Journal
Addictive Behaviors
AGE
American Journal of Physiology
American Journal of Psychiatry
American Psychologist
British Journal of Educational Psychology
British Journal of Psychology
Bulletin on Narcotics
Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors
Business and Health
Circulation
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology
Clinical Research
College Student Journal
Criminal Justice and Behavior
Drug Forum
Education
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
Experimental Neurology
Hormones and Behavior
Hospital and Community Psychiatry
International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice
International Journal of Neuroscience
International Journal of the Addictions
Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology
Journal of Biomedicine
Journal of Chronic Disease and Therapeutic Research
Journal of Clinical Psychiatry
Journal of Clinical Psychology
Journal of Conflict Resolution
Journal of Counseling and Development
Journal of Counseling Psychology
Journal of Creative Behavior
Journal of Crime and Justice
Journal of Criminal Justice
Journal of Human Stress
Journal of Humanistic Psychology
Journal of Inhalation Technology
Journal of Mind and Behavior
Journal of Moral Education
Journal of Neural Transmission
Journal of Personality and Individual Differences
Journal of Personality and Social Psychology
Journal of Personality Assessment
Journal of Psychology
Journal of Psychosomatic Research
Journal of Social Behavior and Personality
Journal of the American Association of Nephrology Nurses and Technicians
Journal of the American Society of Psychosomatic Dentistry and Medicine
Journal of the Canadian Medical Association
Journal of the Israel Medical Association (Harefuah)
L'Encephale
Lancet
Medizinische Klinik
Memory and Cognition
Motivation
Motor and Sensory Processes of the Brain
Progress in Brain Research
Neuroendocrinology Letters
Perceptual and Motor Skills
Pflugers Archiv
The Physiologist
Physiology & Behavior
Psychologia--An International Journal of Psychology in the Orient
Psychological Reports
Psychopathometrie
Psychophysiology
Psychosomatic Medicine
Psychotherapie-Psychosomatik Medizinische Psychologie Respiration
Revue d'electroencephalographie et de neurophysiologie clinique
Science
Scientific American
Sleep Research
Social Indicators Research
Social Science Perspectives Journal
Society for Neuroscience Abstracts
Tijdschrift voor Psychologie (Behavior: Journal of Psychology)
Transactions of the American Society for Neurochemistry
Ugeskrift for Loeger
Verhandlungen der Gesellschaft fur Okologie
Vestes: the Australian Universities' Review Western Psychologist
Zeitschrift fur Allgemeinmedizin
Zeitschrift fur Elektroenzephalographie und Elektromyographie
Zeitschrift fur Klinische Psychologie

 

Payday Loan - Donate Boat Donations Alabama - Forex Trading - Webhosting - Keywords Research Advice