Tudományos kutatások      Domain regisztráció + tárhely

A posztgraduális hallgatók megnövekedett teljesítménye

Eredmény: Egy szisztematikusan randomizált terv alkalmazásával a vizsgálat megállapította, hogy a 6 hónapig rendszeresen TM technikát gyakorló egyetemi hallgatók az előzetes teljesítményükhöz viszonyítva jelentősen jobb jegyeket értek el a vizsgáikon, mint a kontrollcsoport tagjai.

A vizsgálatban kétváltozós tesztet alkalmaztak (p<0,02), azaz azt vették számításba, hogy az adott képzésben tapasztalt átlageredménynél jobb osztályzatot kapott-e a vizsgált alany, vagy nem. A TM megtanulását megelőző teszten a majdani TM-es csoport 45%-a hozott az átlagnál jobb eredmény, míg a kontrollcsoport 55%-a. A TM hathónapos rendszeres gyakorlása után már a TM-es csoport 85%-a átlagon felül teljesített, míg a kontrollcsoportnak csak 20%-ára maradt igaz mindez.

Forrás:

P. Kember: "A Transzcendentális Meditáció technika és a posztgraduális teljesítmény" (British Journal of Educational Psychology 55., England, 1985, 164-166.)

   
Free Recipes - Casio Watches - Donate My Car Maryland - Webbshop - Work From Home Opportunities