Tudományos kutatások      Domain regisztráció + tárhely

Személyiségfejlődés

Eredmény: A Transzcendentális Meditációt gyakorló alanyok (akiken két alkalommal, a technika megtanulása előtt és a technika megtanulása után két hónappal végeztek méréseket) jelentős, pozitív irányú fejlődést mutattak a velük összehasonlított, nem meditáló kontrollcsoporthoz képest a következő tulajdonságokban: belülről vezéreltség, időkompetencia, önmegvalósítás, spontaneitás, saját szükségletekre való érzékenység, önelfogadás és bensőséges személyes kapcsolatokra való képesség. Mindezek mérésére a személyiségleltár (SZEL) nevű tesztet használták. Két, szintén SZEL-t használó független tanulmány megerősítette ezeket az eredményeket.

Értelmezés: A SZEL-t Showstrom fejlesztette ki a Maslow-féle önmegvalósítási koncepciójának mérésére. Maslow az önmegvalósítást a következőkkel határozza meg: magas szintű érettség, egészség, beteljesedés, felülemelkedés a hiányosságokon, a valóság tisztább, hatékonyabb felfogása, a tapasztalat iránti nagyobb nyitottság, a személy magasabb szintű integráltsága, teljessége, egysége, nagyobb spontaneitás, kifejezőkészség, élénkség, valós én, objektívebb, függetlenebb, magasabb szinten lévő én, a konkrét és az elvont összekapcsolására való képesség, szeretetre való képesség, szilárd identitás, nagyobb autonómia és a kulturális integritás megőrzése. A TM által létrehozott valamennyi személyiségváltozás egyértelműen egy olyan személyiség kifejlődésének irányába mutat, amelyet mindenki egészségesnek és önmegvalósítottnak ismer el.

Források:

Sanford Nidich, William Seeman és Thomas Dreskin: "A Transzcendentális Meditáció hatása: megismételt vizsgálat", Journal of Counseling Psychology 20, no. 6. (USA, 1973) 565-566.

Sanford Nidich, William Seeman és Thomas Banta: "A Transzcendentális Meditáció hatása az önmegvalósítás vizsgálatának tükrében" Journal of Counseling Psycology 19. no 3. (USA, 1972): 184-187.

Larry A. Hjelle: "A Transzcendentális Meditáció és a lelki egészség" Perceptual and Motor Skills 39 (USA, 1974): 623-628.

   
Calorad 2000 - Recipe Spinach And Cheese Casserole - Top Ranking Analyze Keywords Stats - Link Building in 2009 - Puzzle Na ZamĂłwienie