Tudományos kutatások      Domain regisztráció + tárhely

A Maharishi-hatás

Tudományos kutatás és háttérelmélet

Hány tudós fogadna el egy olyan tanulmányt, amely azt állítja, hogy egy viszonylag kis csoportnyi ember csukott szemmel ülve meg tudja változtatni a körülöttük lévő világot?

A válasz: sok. Mára már több mint egy tucat tudományos kutatást vizsgáltak át és jelentettek meg neves szakfolyóiratok a Maharishi-hatásról.

Miért fogadják el ezeket a tanulmányokat a tudomány szakértői?

Tudományos kiadásra való elfogadás azt jelenti, hogy egy kutatókból álló vizsgálóbizottság tüzetesen átvizsgálja a tanulmányt. Ennek a folyamatnak az a célja, hogy kiszűrjék a kiadásra nem alkalmas, rosszul szerkesztett dolgozatokat.

Nem meglepő, hogy a Maharishi-hatásról készült kutatásokat a szokványosnál sokkal alaposabban vizsgálták át. A szaklapok külső szakértőket is meghívtak a vizsgálóbizottságokba. Az eredmény tizennégy tanulmány elfogadása lett.

"Ez egy ígéretes kutatás. Nem egy szokványos megközelítés, de a tanulmányok módszertana egészséges, és a statisztikai jelentősége magas. A mai bizonytalan és veszélyes világban azt hiszem, egy ilyen következetesen tárgyilagos megközelítés nagy figyelmet érdemel."

- Dr. Ved Nanda, Az International Legal Studies Program igazgatója a Denveri Egyetemen

"Az elmélettől jó néhány kutató összeráncolhatta a szemöldökét, de a statisztikai munka korrekt, és a számok magukért beszélnek."

- Dr. Raymond Russ, a pszichológia professzora Maine egyetemén, valamint a Journal of Mind and Behavior folyóirat szerkesztője

Miért lett elfogadva egy ennyire új jellegű kutatás? Amikor az emberek először hallják azt, hogy a bűnözés csökkent egy találkozó idején, ahol Transzcendentális Meditációt gyakoroltak, rendszerint azt gondolják, hogy véletlen egybeesésről van szó. Pusztán azért, mert két dolog egy időben történt, még nem biztos, hogy az egyik okozta a másikat. Ahogy a tudósok mondanák: "Az egybeesés nem jelent okozati összefüggést." A Maharishi-hatásról készült kutatások azonban úgy lettek megtervezve, hogy eleve kizárják a véletlen egybeesés lehetőségét.

A tanulmányok nagy részénél rendkívül kifinomult statisztikai módszereket alkalmaztak. A felmérésekből kiderül, hogy a találkozókon résztvevő meditálók számával szoros összefüggésben változnak a háborús, a bűnözési és a baleseti statisztikák. Ez a napról napra, hétről hétre követhető szoros kapcsolat az, ami meggyőzi a legtöbb szkeptikus szakértőt. A típuselemzés szerint egy ennyire szoros véletlenszerű egybeesés valószínűsége egy a tízezerhez lenne.

Ráadásul a meditálók létszámának változása mindig megelőzi a szociális statisztikák változását, mint ahogy a kiváltó ok is mindig megelőzi a hátasát. Ennek az ellenkezője sohasem esett meg.

"Ha csak egyszer vagy kétszer történt volna, akkor véletlen egybeesésnek is tarthatnánk. Itt azonban a hosszú perióduson keresztül követhető szoros összefüggés az, ami figyelmet érdemel."

- Dr. Mark Novak, szociológus, University of Winnipeg

Egyéb érvek az elfogadás mellett

A felhasznált statisztikák nyilvánosak - bűnözési adatok, balesetek és háborús áldozatok száma, stb. -, így bármely kutató közvetlenül ellenőrizheti az eredményeket.

Egy kutatási eredmény akkor hiteles, ha az megismételhető. Eddig negyvenkét esetben készült felmerés a Maharishi-hatásról - és egy negyvenkétszer megismételt kísérlet teljesíti ezt a feltételt.

Hogyan működik a kollektív tudat?

Ennek az új felfedezésnek a tudományos magyarázatát Maharishi Mahesh Yogi, a Transzcendentális Meditáció programjának megalapítója dolgozta ki. Elmélete a szokványosnál sokkal mélyebb bepillantást ad a társadalom problémáiba. Például a bűnözés okának nem a szegénységet, a kábítószert vagy az iskolázottság hiányát, hanem ennél mélyebbre tekintve, a társadalom kollektív tudatában felhalmozódott stresszt és feszültséget tartja.

Egy társadalom kollektív tudata a társadalom tagjai által keltett hatások összessége. Ez a kollektív tudat természetesen visszahat a társadalom tagjaira. Ha a kollektív tudat tele van feszültséggel és félelemmel, akkor súlyos szociális problémák keletkeznek. A bűnesetek és a balesetek száma nő, utcai zavargásokra kerülhet sor, vagy nyílt háború törhet ki. Ezeket a társadalmi problémákat mind a kollektív stressz okozza.

"Minden erőszakos cselekmény, negatívum, konfliktus, válság vagy probléma egy társadalmon belül pusztán a kollektív tudatban növekvő stressz következménye. Amikor a stressz szintje elég magas, akkor ez külső erőszak és háború, vagy belső bűnözés, balesetek és más rendellenességek formájában robban ki."

- Maharishi Mahesh Yogi, a Transzcendentális Meditáció programjának megalapítója

A tudat mezőelmélete

Egyetlen főbb oka van annak, hogy a Maharishi Hatást nehezen fogadják el: az emberi elméről alkotott képünkkel nem fér össze az a gondolat, hogy a tudat képes békét és harmóniát sugározni. Rendszerint a tudatot úgy képzeljük el - ha egyáltalán foglalkozunk a tudattal -, hogy az a fejünkbe van zárva, mintha az agyunk és az elménk egy és ugyanaz lenne.

Az új kutatási eredményekből azonban az tűnik ki, hogy a tudat úgy működik, mint a természet bármely alapvető mezeje - például a gravitáció vagy az elektromágnesesség. Pont ahogy egy rádióállomás sugároz az elektromágneses mezőben, úgy sugároz az emberi elme is hullámokat - növekvő koherenciát a kollektív tudatban.

Száz évvel ezelőtt egy ilyen magyarázat teljesen értelmetlen lett volna. Mára azonban már hozzászoktunk az ilyen mezőhatásokhoz. Azt tudjuk, hogy egy TV állomás koherens hullámokat tud sugározni több ezer kilométerre, már csak azt kell felismernünk, hogy az emberi agy is ugyanerre képes.

"A gravitáció gondolata többé már senkit sem izgat. Tudjuk, hogy minden kis darab részecske hatással van minden másikra akár több millió fényév távolságból is. Akkor valószínűtlen-e valójában, hogy az emberi agy, az univerzum legkifinomultabb alkotása, hasonló hatást tud kelteni? A Maharishi-hatás statisztikai bizonyítékai egyértelműek. Egyedül a tudatról alkotott elképzelésünk bizonyult elavultnak."

- Dr. Charles Alexander, a pszichológia docense, Maharishi International University (MIU) Fairfield, Iowa, USA

A Transzcendentális Meditáció (TM) és a TM-Szidhi program

Ezt a társadalmi békét és rendezettséget teremtő programot, amelyet tudományosan is ellenőriztek, könnyű bevezetni és széles körben alkalmazni. Akár egy tízéves gyermek is gyorsan elsajátíthatja. Néhány fontos tudnivaló a TM technikáról:

A TM egy egyszerű, természetes mentális folyamat, amelyet reggel és este 15-20 percig csukott szemmel, kényelmesen ülve gyakorolnak.

A technika gyakorlása nem kíván semmilyen életstílusbeli vagy világnézeti változtatást. Annak ellenére, hogy az ősi védikus hagyományokból származik, a TM egy tisztán mentális technika, amely nem tartalmaz vallási elemeket, speciális étrendet, öltözködést vagy filozófiát. Több mint 5 millió ember tanulta meg a TM-et, köztük megtalálhatók minden nagy vallási irányzat követői is.

A Transzcendentális Meditációt Maharishi Mahesh Yogi által kiképzett tanárok tanítják. A tanítás szisztematikus módon folyik, annak hatása egységes. Ezt a világ 27 országában elvégzett kutatások is igazolják.

A haladó TM-Szidhi program hasonlóan egyszerű és erőfeszítés-mentes, de ugyanakkor sokkal mélyrehatóbb. A TM-Szidhi program, de különösen a "jógi repülés" technikájának gyakorlásakor az agyhullámok koherenciája jelentősen megnövekszik. Az International Journal of Neuroscience című folyóiratban megjelent kutatás szerint az agy maximálisan koherenssé válik a test levegőbe emelkedése előtti pillanatban. Az agyhullámok ezen rendezettsége hozza létre a társadalomban szétsugárzódó növekvő koherenciát - amelyet a balesetek, a háborús események és a bűnözés csökkenéseként mértek.

Érdemes megjegyezni, hogy a TM és a TM-Szidhi gyakorlása közben az emberek sohasem "próbálnak" békét teremteni a környezetükben. Még csak nem is gondolnak arra, hogy mi történik körülöttük. Ehelyett egyszerűen csak egy olyan technikát gyakorolnak, amely lehetővé teszi az elme számára, hogy mélyen önmagában lenyugodjon, és érintkezzék saját intelligenciájának legalapvetőbb szintjével. Ez az ártatlan, belső tapasztalat magas szintű belső békét és harmóniát hoz létre - és ez az a harmónia és béke, mely önmagától szétárad a társadalom minden rétegében.

 

A Maharishi-hatás
Folyóiratokban és konferenciákon bemutatott tanulmányok

A Maharishi-hatásról megjelent tanulmányok szerint ha a lakosság 1%-ának négyzetgyöke közösen gyakorolja a TM és a TM-Szidhi programot, akkor statisztikailag is kimutatható pozitív változások történnek a társadalomban.

Csökkenő erőszak és háborús események

Egy kéthónapos izraeli TM találkozó idején a napokra lebontott elemzés szerint a halálos áldozatok száma 76%-kal csökkent a szomszédos Libanonban. Ezzel egy időben a bűnözés, a közúti balesetek, és a tűzesetek száma csökkent Izraelben. Más lehetséges okok (pl.: hétvége, ünnepnap, időjárás) statisztikailag ellenőrizve voltak. The Journal of Conflict Resolution, 32, 776-812

Egy több mint 27 hónapos időszak napról napra követett elemzése szerint hét különböző TM-Szidhi találkozó alatt a háborús áldozatok száma átlag 71%-kal csökkent Libanonban. [Bemutatva az American Psychological Association és az American Political Science Association előtt.]

24 városban, ahol a lakosság 1%-a elkezdte gyakorolni a TM technikát, a bűnözés lecsökkent összehasonlítva 24 kontroll várossal. A bűnözés csökkenő tendenciája fennmaradt az 1%-os határ elérése utáni öt évben is. A bűnözésre hatással levő egyéb tényezőket ellenőrizték (népsűrűség, átlagos iskolázottsági szint, munkanélküliség, stb.). Journal of Crime and Justice, 4, 25-45

Egy hetekre lebontott kétéves felmérés szerint a résztvevők számának növekedésével az erőszakos bűncselekmények száma csökkent egy nagy TM találkozó idején Washington D.C-ben. Journal of Mind and Behavior, 9, 457-485

Egy négy éves periódus hetekre lebontott vizsgálata szerint amikor Iowa államban egy rendkívül nagy TM-Szidhi találkozón a résztvevők száma nőtt, akkor az egész Egyesült Államokban csökkent az erőszakos halálesetek száma (emberölés, öngyilkosság, balesetek). Social Indicators Research, 22, 399-418

Manilában, Új Delhiben, Puerto Ricoban és Washington D.C.-ben tartott ideiglenes TM találkozók következtében statisztikailag jelentős visszaesést mértek az erőszakos bűncselekményekben. Journal of Mind and Behavior, 8, 67-104

A Rand Corporation által készített statisztikák szerint a három legnagyobb TM-Szidhi találkozó idején (kb. 7000 résztvevő) a terrorizmus világszerte 72%-kal csökkent. Ezzel egy időben minden nemzetközi konfliktus 30%-kal mérséklődött. [Bemutatva az American Political Science Association előtt.]

Javuló életminőség

Egy átfogó felmérés az élet minőségének folyamatos, összesen 10%-os romlását mutatta 1960 és 1981 között az USA-ban. Amint a TM-Szidhi csoport létszáma az MIU-n elérte az USA lakossága 1%-ának négyzetgyökét (kb. 1600 fő), az alkoholfogyasztás, kórházi felvételek, egy főre jutó nemzeti termék, bűnözési adatok stb. alapján összeállított életminőségi mutató hirtelen fölfelé mozdult, és három év alatt visszanyerte az előző 20 évben elvesztett 10%-ot. Social Science Perspectives Journal, 2(4), 127-146

Egy tízéves időszakot hónapról hónapra nyomon követve azt találták, hogy valahányszor a TM-Szidhi csoport létszáma nőtt az MIU-n, az infláció és a munkanélküliség csökkent az USA-ban. Minden fontos gazdasági tényezőt statisztikailag ellenőriztek. Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section, 1988 491-496

Egy hónapokra lebontott 8 éves felmérés szerint amikor a TM-Szidhi csoport az MIU-n elérte a fent említett 1600-as határt, akkor az Egyesült Államok részéről közeledést tapasztaltak a Szovjetunió felé. (A statisztikát egy független szervezet készítette: Zurich Project on East-West Relations.) Amikor a meditáló csoport létszáma még nagyobbra nőtt, a Szovjetunió is pozitív lépéseket tett az USA felé. Social Science Perspectives Journal, 2(4), 90-94

Háttérmagyarázat

A TM és TM-Szidhi csoportok közelében az embereknél magasabb agyhullám koherenciát és a test jobb kémiai működését tapasztalják. Ez magyarázatot adhat a bűnözés, a balesetek és a háborús események csökkenésére.

Amikor egy személy a TM és TM-Szidhi program gyakorlásakor megnövekedett agyhullám koherenciát hozott létre, egy pár másodperc múlva a nem-meditálóknál egy másik szobában hasonló növekedést tapasztaltak. International Journal of Neuroscience, 49, 203-211

Hat különböző napon, abban az időben, amikor egy TM találkozón 3000 ember elkezdett meditálni, két személy 1200 mérfölddel távolabb megnövekedett agyhullám koherenciát kezdett mutatni. Azokon a napokon, amikor a nagy csoport nem meditált, semmilyen hatást sem tapasztaltak. International Journal of Neuroscience, 16, 203-209

Azokon a napokon, amikor egy TM találkozón az MIU-n megnőtt a részvétel, a helyi (Faifield, Iowa) nem meditálók testében megnőtt a szerotonin szintje. A magas szerotonin szint az agresszivitás és ellenségeskedés csökkenésével van összefüggésben - mely egy lehetséges fiziológiai magyarázata a bűnözés és a háborúk mérséklődésének. Society for Neuroscience Abstracts, 14, 372

   
Calorad - Recipe Calzone Baked Sandwich - Suunto Watches - Corporate Party Inflatables - Kent Conservatory Blinds