Tudományos kutatások      Domain regisztráció + tárhely

Szélesebb felfogóképesség és jobb figyelemösszpontosító képesség

Eredmény: E vizsgálat során három tesztet végeztek, melyek közvetlenül a mezőfüggetlenséget mérték, azt a képességet, hogy meghatározott tárgyra figyeljünk anélkül, hogy figyelmünket a tárgyak környezete elterelné. A meditálók három hónapos TM gyakorlás után a nem-meditáló kontrollcsoporthoz képest jelentős mértékű előrelépést tettek.

Az autokinetikus hatás latenciája azt az időt jelzi, amennyire az alanynak szüksége van, hogy érzékelje egy fényfolt mozgását. A "pálca és a keret teszt" azt a képességet méri, hogy hogyan tudunk egy ferdén álló keretben lévő pálcát a valós függőleges irányba állítani, a "beágyazott alakzatok" tesztje pedig azt, hogy észrevesszük-e az összetett háttérbe beágyazott egyszerű alakzatokat.

Értelmezés: Ezek a mérések kimutatják a mezőfüggetlenség jelenségét, mely azt a képességet jelenti, hogy elemző módon kiválasztunk egy összetett háttérbe ágyazott dolgot. A kutatók úgy találták, hogy a nagyobb mezőfüggetlenséggel bíró emberek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: jobb tapasztalat-feldolgozó és tapasztalat-ellenőrző képesség, értelmi tisztaság és az elme nagyobb rendezettsége, jobb memória, kreatívabb kifejezés, szilárd belső vonatkoztatási rendszer, stabil belső irányadó elvek, vélemények, ítéletek és beállítottság a külső irányadó elvekre való folyamatos ráutaltság nélkül, a belső és külső megkülönböztetése, a vegetatív idegrendszer stabilitása, nagyobb magabiztosság. Mindezek a tulajdonságok egy jobb idegrendszeri szerveződés és egy ennek eredményeképp létrejött, fejlettebb tudat jelei. A meditálóknál mért fejlődés azért is figyelemre méltó, mert korábban úgy vélték, ezek az alapvető érzékelési képességek az ifjúkor után már nem fejlődnek tovább.

Első forrás:

Kenneth R. Pelletier: "A Transzcendentális Meditáció hatása az érzékelés mikéntjére: nagyobb mezőfüggetlenség" (University of California, School of Medicine, San Francisco, Kalifornia, USA)

Második forrás:

Kenneth R. Pelletier: "A Transzcendentális Meditáció hatása az autokinetikus érzékelésre", Perceptual and Motor Skills 39 (USA 1974) 1031-1043.

   
Most Popular Websites - Discipleship - Donate Boat Donations Alabama - MOT Norwich - London Jobs