Tudományos kutatások      Domain regisztráció + tárhely

Az ideges viselkedés csökkenése: metaanalízis

Számos amerikai szakforrás (Psychological Abstracts, Science Citation Index, Medline, Excerpta Medicina és Sociological Abstracts) kézi és számítógépes átvizsgálása során a "meditáció" és a "relaxáció" kulcsszavakat tartalmazó címszavakat keresték, majd utólagos elemzést, metaanalízist végeztek a leggyakrabban mért jellemzőre, az ideges viselkedésre vonatkozóan. Az adatokat számos változó alapján táplálták be, mint például a vizsgált népesség, kísérleti tervezés, kutatási célok jellemzői, kísérletvezető hozzáállása, tanulmány forrása, időtartam, kezelési órák, lemorzsolódás, teszt előtti idegességszint, stb.

A tanulmányban a TM, és más meditációk (MM), az izomrelaxáció (IR), valamint más relaxációs eljárások (MR) hatásának mértékét hasonlították össze. A TM jóval hatékonyabbnak bizonyult, mint a többi módszer, amelyek egymáshoz viszonyított hatásukban nem mutattak jelentős eltérést.

A TM-et és az IR-t ezenfelül a MM és MR egyéb alkategóriáival is összevetették. A TM minden más technikánál jóval magasabb rendűnek bizonyult. Az IR a többi (nem TM-es) kezeléshez hasonlónak mutatkozott, kivéve a koncentrációs meditációt, amely jóval csekélyebb mértékű hatást mutatott.

Tudományos folyóiratokban, doktori disszertációkban, kiadatlan TM-anyagokban az egyes csoportokat illetően nem volt jelentős eltérés a fentiektől. A TM és más módszerek közötti különbség még akkor is jelentős, ha csak a folyóiratokban publikált tanulmányokat vesszük figyelembe.

Forrás:

Kenneth Eppely, Allan Abrams és Jonathan Shear: "A meditáció hatása az ideges viselkedésre - metaanalízis" (Az Amerikai Pszichológiai Szövetség 1984-es közgyűlésén (Totonto, Kanada) benyújtott dolgozat, Scentific Research on the Transcendental Meditation and the TM-Sidhi Program: Collected Papers, Vol. 4, sajtó alatt, (MIU Press, 1985).

   
Weight Loss - Webdesign - Donate Backhoe Donations - Link Building - Backlink Tool