Tudományos kutatások     Domain regisztráció + tárhely

Összehangolt agyműködés és az EEG

Az elektro-enkefalográf olyan műszer, amely az agykéregben lejátszódó parányi elektromos változásokat észleli és lejegyzi. Az elektro-enkefalográf által készített jegyzeteket elektro-enkefalogrammnak, EEG-nek nevezzük. A leírt jeleket alkotórészeire - frekvenciatartományokra - bonthatjuk, melyek meghatározott mentális tevékenységeket tükröznek.

Ha például valamilyen intellektuális feladattal vagyunk elfoglalva, akkor a másodpercenkénti 2-3 hullámtól egészen 30-40 hertzig terjedhet a rezgésszám. Ezt a jelenséget deszinkronizált aktivitásnak (összhangot nem mutató tevékenységnek) nevezzük. Azokban a pillanatokban, amikor sehová nem irányítjuk figyelmünket (úgy is mondhatnánk, hogy az agy üresjáratban van), az emberek többségénél az EEG úgynevezett alfa aktivitást mutat. Ebben főleg 8-10 hertzes rezgésszám uralkodik, s ezek az agyhullámok leginkább az agykéreg hátsó részén észlelhetőek. A mély alvásban az agyi aktivitás lelassul, a másodpercenkénti rezgésszám egészen 1-2-re csökken. Ezek a delta hullámok.

Az EEG az agyi aktivitás mérésének igen durva műszere. Amit így mérünk, az nem más, mint a milliárd és milliárd idegsejt tevékenységének átlagos értéke. Egy példa segít ezt világosabbá tenni. Ha a város felett mikrofont helyezünk el, és rögzítjük zajokat, akkor meghatározhatjuk a legnagyobb aktivitás, a forgalom idejét, és a legcsendesebb éjszakai pillanatokat, talán még azt is, hogy a villanyrendőrök mennyire vannak összehangolva a városban. Ez minden, amit ezekből a hangfelvételekből megtudhatunk. Noha az EEG durva műszer, jelenleg ez a legjobb technikai eszköz, amellyel az agy aktivitását a különböző tudatállapotokban vizsgálni tudjuk.

A TM technika gyakorlása közben a gyakorlókra kapcsolt EEG készülékek alfa-hullámokat jegyeztek le. Ez teljes egészében elvárásunk szerint történt, hiszen ezek a jelek egy pihenő állapotra utalnak. Az alfa tevékenység már a legelső meditációktól kezdve megjelenik. Először a tarkó tájékán nyilvánul meg, majd kiterjed a fejtetőre, és halad a homlok felé. Ezzel egy időben a különböző agyterületek tevékenysége is összhangba kerül, a koponya különböző területein észlelt jelek hasonló hullámokká alakulnak át. Hogy ezt a szinkronizációt, vagyis összhangot még inkább értékelni tudjuk, szóljunk először néhány szót az agy működéséről.

Régóta ismert, hogy a test jobb oldalán haladó idegek többsége az agy bal féltekéjéhez kapcsolódik, míg a test bal oldalán futó idegek az agy jobb oldalában végződnek. Ha egy tárgyat a jobb kezünkkel érintünk meg, akkor a mozgást és az érzékelést a bal agyfélteke vezérli. Az agyféltekék működésben és rendeltetésben is különböznek egymástól. Az utóbbi harminc évben számos kísérlettel támasztották alá, hogy a bal agyfélteke irányítja a verbális, racionális folyamatokat, míg a jobb félteke a térbeli látás, a képfelismerés és az érzelmi tevékenységek területe. A bal agyfélteke feladata jobbára a lineáris típusú folyamatok irányítása (vagyis azoké a feladatoké, amelyek egymás után következnek), míg a jobb agyfélteke feladatai közé azok a problémák tartoznak, amelyek az egyidejűséget vagy a párhuzamosságot követelik meg. Amikor beszélünk vagy írunk, gondolatainkat egy lineáris szóláncba fűzzük. Ezzel ellentétben, ha egy térbeli viszonyt szeretnénk megfigyelni, akkor több dolgot kell figyelembe venni: a részek összefüggését és az egészet is.

Nagyon sokáig úgy tartották, hogy a két félteke közül a bal agyfélteke a fontosabb, ám ma már nyilvánvaló, hogy egyformán értékesek. Felfedezték, hogy miközben az ember valamilyen lineáris aktivitást végez (ír, beszél vagy számol), a jobb agyfélteke a tevékenyen működő bal agyféltekéhez képest inaktív, és leginkább alfa tevékenységet mutat. De ha az ember rajzol, akkor a jobb agyfélteke aktívabb a balnál. Feltételezhető, hogy amíg az egyik oldal a felmerülő feladattal foglalkozik, a másik igyekszik őt ebben nem zavarni. Az EEG jelekből a kutatók arra következtettek, hogy a bal agyfélteke főleg az analitikus gondolkodású embereknél - ügyvédeknél, hivatalnokoknál -, míg a jobb félteke inkább a művészi beállítottságú embereknél domináns.

Mivel társadalmunkban elsősorban a racionalitást és a verbális képességeket értékeljük, ezért sokáig a bal agyféltekét tekintették a fontosabbnak és az uralkodónak. Az a lényeg, mondták sokan, hogy a gyerek már az elemi iskola első osztályában írni, olvasni tudjon és minél jobban értsen a számtanhoz. Ezek mind a bal agyfélteke feladatai. A jobb féltekének semmi esélye arra, hogy kifejezésre jusson. Ezért nem igaz az, hogy a bal agyfélteke eredendően domináns. Ez az elsődlegesség csak látszólagos, és abból adódik, hogy az emberek a hétköznapok folyamán többet használják a bal agyféltekéjüket.

Nagyon érdekes az alfa hullámok keletkezése. Dr. Bernard Glueck felfedezte, hogy az alfa hullámok először a bal, majd a jobb oldalon jelentkeznek: Az analitikus gondolkodás elsőbbséget ad a receptív szintetikus gondolkodásnak, majd ő maga is elcsendesedik.

A TM gyakorlása során lehetővé tesszük, hogy minden a saját természete szerint történjen. Meditáció közben nem elemezzük élményeinket, tehát nincs, ami kiváltaná azokat a racionális, analitikus folyamatokat, amelyek a bal oldalon zajlanak. A TM úgy kezd hatni, hogy a dominancia a bal agyféltekéről a jobb oldalra tevődik át. A Transzcendentális Meditáció azonban nem csupán az aktivitás hiányát jelenti. Ha a meditáció csak ennyi lenne, akkor nem különbözne a kellemes zenehallgatástól. A TM a gondolkodás transzcendálását jelenti, azt, hogy túllépünk mindkét mentális aktivitási típuson. Ez a folyamat pedig csak akkor indul el, ha a domináns bal agyféltekét "elhallgattattuk". Csak ekkor kezdődik el a másik agyfélteke aktivitásának a csökkenése, és ez egészen addig tart, amíg mindkét félteke el nem csendesedik. Ezt Glueck munkái és a Harvard Egyetem professzorának, dr. Jean-Paul Banquetnek a kutatásai is alátámasztják.

Banquet felfedezte, hogy minél mélyebb a meditáció, az EEG hullámok annál inkább összehangoltak lesznek, vagyis az agyban annál nagyobb EEG szinkronizáció jön létre. (Szinkronizáción rendszerint azt értik, hogy az idegsejtek aktivitási impulzusainak szinkronizációja adja a meghatározott frekvencia - például az alfa-hullámok - megjelenését.) Banquet kiszélesíti a szinkronizáció fogalmát, és az agy összes részterületének az összehangolódását érti rajta. Az ilyen változás igen ritka jelenség.

A Transzcendentális Meditáció gyakorlása során az egész agykérgen alfa szinkronizáció lép fel. Más szavakkal: a hullámok fázisban vannak, és ugyanazt a frekvenciát sugározzák. Banquet arra is felfigyelt, hogy a TM gyakorlásakor először a homlok és a tarkó tájékán jelenik meg a szinkronizáció. A szinkronizáció az alfa, théta majd a delta hullámokra is kiterjed, és néha nagyon érdekes, intenzív, nagyfrekvenciás agyhullámok jelennek meg. Ezeket nem tárták még fel teljesen, de a meditálók beszámolóiból arra következtethetünk, hogy ahogy a meditáció egyre mélyebbé válik, úgy jelennek meg ezek a változások. Mivel a jobb agyfélteke általában kevésbé aktív, mint a bal, az itt keletkező agyhullámok kevesebb energiát hordoznak magukban. Marc Wescott angol kutató azonban úgy találta, hogy a TM gyakorlásakor az agyféltekék energiája kiegyenlítődik, és ez az egyensúly egy ideig még a meditáció után is megmarad. Sőt, a TM-et hosszú ideje gyakorlóknál a rendszeres meditáció hatására ez az állapot mind tartósabban fennmarad, még fokozott aktivitás közben sem vész el. A kísérletben résztvevő kontrollcsoport tagjainál, akik csupán ellazultan ültek, az agyféltekékben mért energiák nemcsak, hogy nem egyenlítődtek ki, hanem a megfigyelés ideje alatt a közöttük levő különbség még nőtt is. Ebből arra következtethetünk, hogy a kontrollcsoport tagjai, mivel erővel próbáltak meg ellazulni, a bal agyféltekéjüket használták, ezért képtelenek voltak spontán módon ellazulni.

A Maharishi Európai Kutatóegyetem, a MERU (Maharishi European Research University) kutatói speciálisan a TM tanulmányozására fejlesztettek ki egy különleges számítógépes berendezést, mellyel az agykéreg tevékenységeit lehet vizsgálni. Két legjelentősebb felfedezésük az volt, hogy az agytevékenység már a legelső meditációtól kezdve megváltozik, illetve, hogy a TM során mért agyi tevékenységek az összes többi tudatállapottól különböznek. A meditáció során az agyhullámok spontán módon szinkronizálódnak, a TM gyakorlók így mindkét agyféltekéjüket egyszerre használják, hiszen nem kell az egyik agyfélteke aktivitását sem elnyomniuk azért, hogy a másikat aktivizálhassák. A TM és a TM-mel kapcsolatban feltárt újabb és újabb tudományos eredmények egyre közelebb visznek bennünket ahhoz az ideális állapothoz, amikor egyesíthetjük az intuíciót és az értelmet, a művészetet és a tudományt, a keleti és a nyugati gondolkodást.

EEG-koherencia a Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt
(kivonat)

Forrás:

EEG coherence during the Transcendental Meditation technique, Paul H. Levine, Ph.D.; Russel Hebert, M.A.; Christopher T. Haynes, B. A.; and Urs Strobel, Dipl. Lab. Psychophysiology Labaratory, Centre for the Study of Higher States of Consciusness, Maharishi European Research Iniversity, Weggis, Switzerland, Research completed July 1975.

A fenti ábra egy nem TM meditáló 19 éves férfi bal oldali agyterületét mutatja a mindkét éjszakai alvásciklus (REM, nem REM) időszaka alatt. A koherencia hiánya figyelhető meg az alvás IV. és REM fázisában. Az alvás II. szakaszában megjelenik a jellegzetes 14 Hz körüli frekvencia.

A fenti két ábrán egy 25 éves hölgy EEG-ábrája látható a TM személyes oktatásakor (első meditáció). Az ábrán jól látszik, hogy a TM tanításának megkezdésekor erős alfa-koherencia mutatkozott, összehasonlítva a nyitott szemű pihenés (EO), illetve a csukott szemű (EC) pihenés (relaxáció) állapotaival.

A fenti két ábrán egy 38 éves férfi EEG-ábrája látható a TM megtanulásának első és második napján, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Az ábrán jól látható, hogy a TM-gyakorlás alatt erős alfa (10 Hz közeli) tartományban jelent meg a koherencia.

A fenti ábrán egy 44 éves hölgy homloklebenyi EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 4. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Az ábra háromféle specifikus koherenciát mutat: 1.: a TM gyakorlása alatti teljes, 2.: alfa tartományban a TM gyakorlás kezdetekor, 3.: a TM gyakorlásának második szakaszában erős théta (7 Hz körüli) rendezettséget.

A fenti ábrán egy 44 éves hölgy bal oldali EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 4. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Ez az ábra az előzőt egészíti ki az alfa (8 Hz) tartományban és a kisebb és nagyobb frekvenciákban fellépő erős koherenciával a TM gyakorlása alatt.

A fenti két ábrán egy 25 éves hölgy EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 24. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. A bal oldali ábra a koponya középső részéről levett agyi aktivitást: erős alfa (10 Hz körüli) koherenciát mutat a TM gyakorlásának felénél, míg a jobb oldali ábra a koponya elülső részéről levett agyi aktivitást: erős théta (5 Hz) körüli koherenciát mutat a TM gyakorlása alatt. A bal oldali ábra jól mutatja továbbá, hogy a rendezettség létrejön már a TM gyakorlását megelőző csukott szemű állapotban is, és rövid időre fennmarad a TM gyakorlása után.

A fenti két ábrán egy 27 éves férfi bal és jobb oldali EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 42. hónapban, ágyban fekvő alvás alatt. Az egymás mellett lévő ábrákon a jobb és bal agyfélteke elektromos aktivitása látható, szakaszos alfa-koherenciát mutatva.

A fenti négy ábrán egy 27 éves férfi bal-jobb és homloklebenyi EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 47. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Az egész agyterületen erős alfa-koherencia jelentkezett a TM gyakorlása alatt. Erős delta (3 Hz körüli) koherencia jelentkezett a TM gyakorlásának végén a koponya felső-középső részében.

A fenti ábrán egy 29 éves hölgy bal oldali EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 49. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Az ábra az álmosság eseményét mutatja a TM gyakorlás alatt, mely megtöri az alfa-koherenciát. Az álmosság elmúlásával a TM gyakorlás alatt visszatér az alfa-koherencia.

A fenti ábrán egy 29 éves hölgy fejtető oldali EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 49. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. A 10 Hz körüli koherencia megegyezik a TM elkezdése és befejezése időszakaiban. Ez az aktivitás visszatér a TM utáni csukott szemű pihenésnél (EC), illetve 20 Hz körüli tartományban jelenik meg a TM gyakorlást megelőző csukott szemű pihenésnél (EC).

A fenti ábrán egy 21 éves férfi bal és fejtető oldali EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 54. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Alfa, théta, és béta koherencia mutatkozik a TM gyakorlása alatt. Miközben a 10 Hz körüli erős alfa koherencia mutatkozik a pihenő éberség (TM) tapasztalata alatt, erős homloklebenyi koherencia figyelhető meg a 6 Hz körüli théta frekvenciában. A homloklebenyi részben ezzel párhuzamosan erős béta (20 Hz körüli) rendezettség jön létre a TM gyakorlása alatt.

A fenti ábrán egy 31 éves hölgy bal oldali EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 62. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Alfa és théta koherencia mutatkozik a TM gyakorlása alatt. A TM gyakorlásának felénél erős, 6 Hz körüli théta, és ezzel egyidőben erős, 9 Hz körüli alfa koherencia mutatkozik.

A fenti ábrán egy 31 éves hölgy bal oldali EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 62. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Erős 20 Hz körüli koherencia mutatkozott a TM elkezdésekor.

A fenti ábrán egy 24 éves férfi bal, jobb, fejtető és homloklebeny oldali EEG-ábrája látható a TM tanulását követő 68. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. Magas, közel egyforma EEG aktivitás figyelhető meg a középső és a homloklebenyi tartományokban, illetve a bal oldali agytevékenységben rendkívül erős, majdnem teljes koherencia mutatkozik a TM gyakorlása alatt.

A fenti két ábrán egy 25 éves férfi teljes EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 72. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban, szűrt és nem szűrt homloklebenyi tartományban. Néhány perccel a TM elkezdése után a 8-9 Hz-es alfa tartomány kettéválik (jobb oldali ábra). A két ábra különbsége jól mutatja, mennyivel tisztább képet mutatnak az azonos EEG adatok a szűréssel végzett számítógépes feldolgozás után.

A fenti ábrán egy 30 éves hölgy fejtető oldali EEG-ábrája látható a TM megtanulását követő 83. hónapban, nyitott szemű pihenés (EO), csukott szemű pihenés (EC), és a TM gyakorlása alatti időszakokban. A 20 Hz körüli erős béta koherencia megszűnik a TM gyakorlásának első felében.

   
Faxless Payday Loans - UPVC Windows Preston - Window Films Kent - Party Rentals Sacramento - Blog Installation

 

REFERENCIÁK:

BANQUET, J-P. 1973. Spectral analysis of the EEG in meditation. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 35: 143-151.

BANQUET, J-P., and SAILHAN, M. 1974. EEG analySlS Of spontaneous and induced states of consciousness. Revue d'Electroencephalographie et de Neurophysiologie Clinique 4: 445-453.

BENDAT, J. S., and PIERSOL, A. G. 1971. Random data: Analysis and measurement procedures. New York: Wiley.

BICKFORD, R. G.; BILLINGER, T. W.; FLEMMING, N. I.; arid STEWART, L. 1972. The compressed spectral array (CSA): A pictorial EEG. Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium 11: 365.

DOMAsH, L. H. 1972. Coherent states in atoms, fluids, and light: Quantum models of pure consciousness. Videotaped lecture series, Maharishi International University, Fairfield, Iowa.

DOMAsH, L. H. 1976. The Transcendental Meditation technique and quantum physics: Is pure consciousness a macroscopic quantum state in the brain?

DUMERMUTH, G.; HUBER, P. J.; KLEINER, B.; űnd GASSER, T. 1970. Numerical analysis of electroencephalographic data. IEEE Transactions Audio and Electroacoustics AU-18: 404411.

DUMERMUTH, G.; HUBER, P. J.; KLEINER, B.; and GASSER, T. 1971. Analysis of the interrelations between frequency bands of the EEG by means of the bispectrum: A preliminary study. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 31: 137-148.

DUMERMUTH, G.; WALZ, W.; SCOLLO-LAVIZZARI, G.; and KLEINER, B. 1972. Spectral analysis of EEG activity in different sleep stages in normal adults. European Neurology 7: 265-296.

LEVINE, P. H. 1972. Transcendental Meditation and the Science of Creative Intelligence. Phi Delta Kappan 54: 7-11.

LEVINE, P. H. 1975. The coherence spectral array (CosPAR) and its application to the study of spatial ordering in the EEG. Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium, to be published.

MAHARISHI INTERNATIONAL UNIVERSITY. 1974. MIU catalogue 1974/75. Los Angeles: MIU Press.

MAHARISHI MAHESH YOGI. 1972. Science of Creative Intelligence: Knowledge and experlence. Videotaped course, Maharishi International University, Fiuggi, Italy.

WALLACE, R. K. 1970. The physiological effects of Transcendental Meditation: A proposed fourth major state of consciousness. Ph.D. Thesis, Dept. of Physiology, University of California, Los Angeles.

WALLACE, R. K.; BENSON, H.; and WILSON, A. F. 1971. A wakeful hypometabolic physiologic state. American Journal of Physiology 221: 795-799.

WELCH, P. D. 1967. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms. IEEE Transactions Audio and Electroacoustics AU-15: 70-73.