Tudományos kutatások      Domain regisztráció + tárhely

Csökkenő bűnözés - az életminőség javulása a városokban növekvő bűnözés környezetében

Eredmény: Ez a visszamenőleges tanulmány 12 olyan várost vizsgált, amelyek lakóinak legalább egy százaléka 1972 végéig megtanulta a TM-et. Ezeket 12 olyan várossal hasonlította össze, ahol kevesebb ember gyakorolta a TM technikát, de egyébként hasonló népesség, fekvés és bűnözési statisztika jellemezte. 1972 és 1973 között a 12 város közül nyolcban emelkedett a súlyos bűncselekmények száma, átlagosan 7,7 százalékkal. Az FBI úgynevezett Egységes bűnözési jelentése szerint ebben az évben az USA-ban a hasonló méretű városokban a bűnözés mértéke átlagosan 8,8 százalékkal nőtt, míg az "egy százalékos" városokban átlagosan 8,8 százalékkal csökkent a bűnözés mértéke. Ez a kontrollcsoporthoz képest 16,6 százalékos relatív csökkenést jelent.

A bűnözési ráták változásában tapasztalt különbség a két város-csoport között statisztikailag is jelentős mértékű (p<0,001, kovariáció-analízis). Továbbá, a meditálók százaléka és a bűnözési arány csökkenése közötti korreláció ebben a felmérésben 0,66-ot tett ki (p<0,001), amely statisztikailag igen jelentős érték.

Értelmezés: A szociológiai tanulmányok számos ellenőrizhetetlen változót tartalmaznak, bonyolulttá téve az ok-okozat közötti összefüggés határozott bizonyítását. Ebben az esetben mégis egyértelműen látható a hatás. Továbbá a számos, már bebizonyított drámai hatás, melyet a TM gyakorlóin láthattunk - a rendezettebb fiziológiai és lelki működés, az egyre jobb személyes kapcsolatok -, azt sugallják, hogy a TM-gyakorlók egy-egy csoportja önkéntelenül is javítja az egész lakosság életminőségét. Az egyén életében megjelenő nagyobb harmónia és egyensúly természetesen növeli a város életében is a harmóniát és az egyensúlyt. E bevezető tanulmányból kitűnik, hogy ha egy város lakosságának egy százaléka gyakorolja a TM-et, az már elég ahhoz, hogy észrevehető változást hozzon létre az élet minőségében.

Forrás:

Candace Borland és Garland Landrith III: "A Transzcendentális Meditáció hatása a nagyvárosok bűnözési statisztikájára" (Maharishi Nemzetközi Egyetem, Farfield, Iowa, USA)

   
French Antiques - Get More Traffic Analyze Stats - Donate Boat Donations Arkansas - BiĹĽuteria ZĹ‚ota - Get Amazon Price Alerts